DOKUMENTATION

DOKUMENTATION

Verksamhetsplan

Ladda gärna hem verksamhetsplanen för Fjällvägen 2018-2021.

Bloggarkiv

Läs gärna mer om Fjällvägen i vårt bloggarkiv.

Grafisk manual

I den grafiska manualen går vi igenom hur vi jobbar med logotypen, färgerna, typsnitten och utformning av diverse trycksaker och digitala produkter. Ibland går det inte att hålla sig till manualen till punkt och pricka utan den ska ses som riktlinjer för hur vi jobbar med att presentera Fjällvägen.
Grafisk manual 2012 (PDF. 2,76MB)

Logotype

Fjällvägens logotype har en form som kopplar samman de tre ”hjul” som utvecklingsarbetet rullar fram på: näringsliv (orange, energi), åtgärder (grön, natur) och information & marknadsföring (lila, kreativitet).
De här färgerna ska följa med i så stor utsträckning det går när Fjällvägen presenteras, allt för att göra det enkelt att förstå var man befinner sig. Färgerna är också valda med tanke på vad de betyder. Lila står för kreativitet, orange för energi och grön för natur.
Logotypen fungerar både mot vit bakgrund (att föredra) och mot färgad.

Fjällvägen logotyp svart .PNG
Fjällvägen logotyp vit .PNG

Broschyrer / Foldrar

 • ”Rösterna längs Fjällvägen” Berättelsen om människorna längs Fjällvägen. Det här är också deras berättelser. Här kan du ladda ned den. Broschyr Rösterna längs Fjällvägen.
 • Här kan du hämta broschyren om Fjällvägen i PDF-format (5,09MB). Broschyr Fjällvägen
 • Vad händer från kust till fjäll Från kust till fjäll dubbelvikt
 • Fjällvägen, från kust till fjäll, folder med bilder och berättelser samt karta med matställen, handling, rastplatser, logi, bensinmackar, sevärdheter, upplevelser mm. Folder m karta
 • I Tönnebro, på rastplatsen, finns skyltar utomhus med kartor, bilder och beskrivningar om Fjällvägens mångfald. Inomhus på macken finns bildspel som du kan titta på medan du dricker din kaffe.

  Tönnebroskylt höger Tönnebroskylt vänster-1

Film

Fjällvägens roadmowie. Fjällvägen på under två minuter. https://youtu.be/8sBT4iFiEqQ

Dokumentation

Slutleverans Samhällsekonomisk konsekvensanalys Fjällvägen, Del 2 – 200612
  >> Bilaga 1: Fjällvägen Grov kostnadsberäkning
  >> Bilaga 2: Möjliga sträckor för mittseparering

Partnerskap Fjällvägen Verksamhetsplan 2019-2021

Samhällsekonomisk konsekvensanalys Fjällvägen 2019-06-11

PROJEKTÖVERSIKT

Reviderade handlingsplaner och dokumentation

Operativt arbete och framtid

Hänt och händer i projekt fjällvägen nov 2014 

Projekt Fjällvägen – styrgruppsmöte 2014-12-09

Motormännens vägkvalitetsundersökning, mars 2015

Projekt Fjällvägen – en sammanfattning

Nyhetsbrev slutord Projekt Fjällvägen

Tips på besöksmål längs Fjällvägen

Partnerskap Fjällvägen – samverkansorganisation

Brev kommunstyrelser m fl partnerskap Inbjudan till partnerskap.

Kommunikationsguide

Här kan du hämta Projekt Fjällvägens kommunikationsguide i PDF-format.

Kommunikationsguide Projekt Fjällvägen

Fjällvägens Stråkanalys

Här kan du ta del av den stråkanalys som Ramböll Sverige AB på uppdrag av Projekt Fjällvägen har genomfört under våren 2013.

Stråkanalys reviderad version 130820_lågupplöst

Här kan du ladda ned populärversionen av stråkanalysen. Populärversion_PDF_130830_lågupplöst

Fjällvägens Slutrapport april 2012 – mars 2015

Lågupplöst_Slutrapport Fjällvägen 150428

Högupplöst_Slutrapport Fjällvägen 150428

Pressmeddelanden

Artiklar och annonser

Annons i ”Kommuner i framkant” 2018 – Fjällvägen skapar tillgängligare resmöjligheter – från kust till fjäll!

Artikel Funäsdalens magasin

Framgångsrika projekt och organisationer

Debattartikel 00

Infrastruktur 

SvD

SVD Infrastruktur

DI, v48 Modern samhällsutveckling

fjallvagen_153x110 sommarmagasin

 

Yttranden och skrivelser

Yttrande för regional transportinfrastruktur 2018-2029 i Gävleborg

Yttrande tyngre fordon på det allmänna vägnätet

Yttrande över LTP RG

Yttrande över LTP RJ (2)

Yttrande över förslag till transportsystemanalys i Gävleborg

Yttrande funktionellt prioriterat vägnät

Yttrande tyngre fordon på det allmänna vägnätet

Fotografer

Fotografierna på fjellvagen.se kommer från följande fotografer:

 • Härjedalsbild, Jocke Lagercrantz
 • Fotograf Lars Lööv
 • Ljusdals kommun, Rolf Berg
 • Trafikverket / Pressbild
 • Vibeke Sjögren Ottosson, projektledare 2012-2015

Pressbilder

Sommarväg Fjällvägen  Vid Fjällvägens slut möts Sverige och Norge Vägskyltar efter Fjällvägen

Vägskyltar efter Fjällvägen Hälsingegårdar efter Fjällvägen Järvsö ligger efter Fjällvägen

Fjällvägen vinter Bil kör efter Fjällvägen Landskap vinter Fjällvägen

Flygbild Fjällvägen sommar

Banners

Fjällvägens banners är anpassade för olika områden, varsågod att använda. Kopiera och klistra in HTML-koden på er webbplats.

 

Tönnebro – Bollnäs:

Banner Fjällvägen - Tönnebro till Bollnäs

HTML-kod för att visa banner på er webbplats:
Banner med Fjällvägens logotype och karta över Bollnäs, Tönnebro

 

Järvsö – Lassekrog:

Banner Fjällvägen Järvsö, Ljusdal, Lassekrog

HTML-kod för att visa banner på er webbplats:
Banner med Fjällvägens logotype och karta över Järvsö, Ljusdal, Lassekrog

 

Sveg – Hede:

Banner Fjällvägen - Sveg, Hede

HTML-kod för att visa banner på er webbplats:
Banner med Fjällvägens logotype och karta över Sveg, Hede

 

Vemdalen – Funäsdalen:

Banner Fjällvägen - Vemdalen, Hede, Funäsdalen

HTML-kod för att visa banner på er webbplats:
Banner med Fjällvägens logotype och karta över Vemdalen, Hede, Funäsdalen