START

Fjällvägen, både en resa och ett mål

Från kust till fjäll går ett vägstråk. En livsnerv för människorna längs Ljusnans dalgångar och fjällvärld. Vägstråket heter Fjällvägen. Det vill vi lyfta, stärka och utveckla. Den kortaste vägen från kust till fjäll måste bli mer trafiksäker och tillgänglig!

Vägstråket Tönnebro-Bollnäs-Ljusdal-Sveg-Funäsdalen-norska gränsen – Väg 83 och 84 – går som en pulsåder genom Hälsingland och Härjedalen. Här förekommer stora mängder lokal och regional arbetspendling, omfattande gods- och persontrafik samt långväga trafik alstrad av exempelvis fjällturismen till Härjedalen och Jämtland. Detta vägstråk har av kommunerna och besöksnäringen längs vägen döpts till Fjällvägen.

Vägstråket Fjällvägen är också ett samverkansarbete mellan Söderhamns, Bollnäs, Ovanåkers, Ljusdals och Härjedalens kommuner samt destinationsbolagen Järvsö, Lofsdalen, Vemdalen och Funäsfjällen. Från april 2012 till mars 2015 var Fjällvägen även ett samarbetsprojekt mellan kommuner, näringsliv och regioner. Idag är projektet avslutat men samarbetet mellan kommuner och näringsliv lever vidare genom Partnerskap Fjällvägen och här på hemsidan kan du följa hur det utvecklas.