Målpunkter, långt borta och nära.

Målpunkter, långt borta och nära.

6 maj, 2013

 Fjällvägenstråket är inte bara en viktig nod för kommunerna i Jämtlands och Gävleborgs län, det är också en vital transportlänk till omkringliggande län, FA-regioner, städer och transportstråk, samt till större målpunkter. Viktiga stråk och målpunkter för större transportflöden och besöksnäring är;

Högskolan i Gävleborg (Gävle), med intilliggande teknikpark: Nästan 15 000 studenter och drygt 700 anställda.

Gävle hamn: Mellansveriges viktigaste hamn för godstransporter, som befinner sig i en expansiv fas i och med att hamnverksamheterna i Stockholm avvecklas.

Mittuniversitetet: Finns i både Östersund och Sundsvall, varav 3000 studenter i Östersund och ca 5000 i Sundsvall.

Uppsala Universitet: Nordens äldsta universitet med drygt 40000 studenter.

Stockholm Arlanda Airport: Sveriges största internationella flygplats, drygt två timmars bilresa till Bollnäs, fem timmar till Vemdalsfjällen.

Trondheim: Huvudort i Sör-Tröndelag fylke, med ca 170 000 invånare och även det ett stort utbildningscentra med ca 30000 studenter, samt en viktig hamnstad.

Stockholm: Sveriges huvudstad med ett brett utbud inom alla samhällssektorer bara två timmar från Fjällvägenstråket.

Röros: Centralort i Sör-Tröndelag fylke ca 50 km från Funäsdalen och ett av de första objekten som upptogs på UNESCOS världsarvslista.

Riksvägarna 83/84 är en livsnerv för alla som lever längs Fjällvägenstråket. Det är en livsnerv för kommunerna och näringslivet och en pulsåder till vitala målpunkter. Målpunkter som vi behöver och de behöver oss. Långt borta och nära. Självklart måste vi stärka och lyfta Fjällvägenstråket i alla sammanhang. Fjällvägenprojektet kan definitivt göra bilden av en livsnerv både tydlig och levande.

 

Skriv kommentar

Du måste vara inloggad för att kommentera.