Allt har ett värde!

Allt har ett värde!

3 maj, 2013

Vi lever och verkar längs ett vägstråk där vi ska serva genomfartstrafiken. Vi ska se till att tillgängligheten för att resa turistiskt längs rv 83/84 blir bättre. Sysselsättningen i regionerna är beroende av bra vägnät och kommunikationer. Det ska vi jobba för. En god infrastruktur är en av grundförutsättningarna för en attraktiv bygd att erbjuda god livskvalitet, och därigenom säkra framtida kompetensförsörjning och utveckling av företag. Självklart måste vi säkerställa och arbeta för detta. Har vi något annat val? Det både självklara och korta svaret är nej.

Tursimen är en av Sveriges snabbast växande näringar. 2010 togs ett nationellt beslut att besöksnäringen ska vara en av Sveriges basnäringar tillsammans med en nationell strategi som pekar på en fördubbling av besöksnäringen. I ett världsperspektiv står sig Sverige på många sätt bra. Vad gäller konkurrenskraften inom natur- och kulturvärden ligger landet topp fem. Däremot är vi lite sämre på att förädla våra värden. Och natur- och kulturvärden är förmodligen framtidens hårdvaluta. En stor potential sägs ligga hos de utländska besökarna som ofta söker de sk mjuka värdena. Då måste vi förädla dem. För att förädla dem behöver vi framtidstro. Framtidstron som sådan förutsätter goda förutsättningar. Förutsättningar både i form av resurser men också av en syn på att verkligen allt kan ha ett värde. Ingen ska behöva känna sig bortprioriterad. Möjligheter för tillväxt inom turismen och besöksnäringen handlar om samhällsbyggnad. Det handlar om mötesindustrin och idrottssverige. Det handlar om hårdvalutan natur- och kultur. Framförallt handlar det om att bättre kunna samverka om vad vi faktiskt behöver göra för att förädla våra värden. Samverka och göra rätt saker! Det är hög tid nu.

Skriv kommentar

Du måste vara inloggad för att kommentera.