Inbjudan till partnerskap Fjällvägen

Inbjudan till partnerskap Fjällvägen

3 mars, 2016

Just nu ligger en ansökan med inbjudan till ett gemensamt partnerskap för Fjällvägen hos kommuner, destinationsbolag och regioner. Om vi ska kunna fortsätta samverka på riktigt behövs en gemensam organisationsplattform.  Alla pratar samverkan men det krävs verktyg, engagemang och kunskap för att samverka på riktigt. Det krävs samsyn och god kommunikation. Och kommunikation är svårt. Riktigt svårt. Det blir dessutom svårt på riktigt om vi inte kommunicerar eller slutar kommunicera. Därför behöver vi strategier för att samverka och kommunicera. Lägg därtill en portion av vardera uthållighet, mod och vilja, så är vi en bra bit på väg. Vi som har arbetat med  Fjällvägens utveckling önskar givetvis att samarbetet ska fortsätta. Att det vi har byggt upp får utvecklas i en riktning som är bra på såväl det lokala som regionala planet. Därför måste det beslutas om en permanent organisation i form av ett partnerskap. Ett partnerskap som vi snarast kan sjösätta. 

Här kan du läsa förslaget till Partnerskap Fjällvägen i sin helhet samt det brev som gått ut till kommuner, regioner och destinationsbolag. Brev kommunstyrelser m fl partnerskap

 

loggan

 

 

Kommentarsfält stängd.