Vad är problemet?

Vad är problemet?

9 september, 2013

Två regioner, fyra kommuner och tre destinationsbolag i södra Norrland har samlats under en gemensam agenda.Vi utvecklar Fjällvägen Att tillsammans arbeta för att kraftfullt och långsiktigt utveckla och upprusta Fjällvägen. Det är vårt fokus! Att tillsammans lyfta och stärka ett stråk. Ett stråk som visserligen idag har två vägnummer, Rv 83 och 84, men som sedan länge är ett tydligt, starkt och väl inarbetat stråk. Ett stråk som det finns ett stort och starkt stöd för från både näringsliv, kommuner och den enskilda människan. Ett stråk som behövs och som behöver rustas.

Men varför är en upprustning av Fjällvägen av så väsentlig betydelse. Vad är problemet om vi nu är problemorienterade för stunden?  Fjällvägen är ett mångfunktionellt stråk. Många funktioner är beroende av varandra och försvinner en funktion till följd av undermåligt transportsystem, är risken stor att fler funktioner slås ut. En annan viktig faktor är de samhällsekonomiska vinster som riskerar att försvinna om Fjällvägen i framtiden kommer att upplevas som en oattraktiv, trafikfarlig och oframkomlig vägsträcka.  Ett viktigt problemområde handlar om besöksnäringen. För dem är snabba och säkra kommunikationer A och O om de ska kunna konkurrera på lika villkor. Människor i städer söker sig utanför städerna för att kunna njuta av tillgångar som tystnad, natur, kultur, miljö etc. Det tror vi alla människor behöver och mår bra av. Tillgångar som måste vara rimligt tillgängliga i tid och pengar. Här har Fjällvägen en nyckelroll som erbjuder den närmaste resan från kust till fjäll. Alltså behövs en hög standard på Fjällvägen även för storstadsområdena. En hög standard definierar vi, med hänvisning till Stråkanalys reviderad version 130821_lågupplöst, som en genomgående vägstandard med målhastigheten 100km/h.

Att samarbeta är viktigt. Det är ingen nyhet. Men det är kanske idag ännu viktigare att koordinera och samverka kring lösningar, innovation och kompetens än någonsin tidigare. Världen förändras hela tiden och samtidigt som den växer finns möjligheterna att komma närmare varandra på ett mer påtagligt sätt än någonsin i världshistorien. Så mycket bättre. Den omständigheten att alla dessa aktörer har enats om att tillsammans verka för att förbättra Fjällvägen är ett viktigt och glädjande steg i sig. Det är ett nödvändigt steg för att nå målet. Men det är många fler som måste känna att de kan dela målet. För att vi ska kunna realisera en väsentlig upprustning av Fjällvägen så måste vi berätta på ett tydligt och klart sätt varför det är viktigt. Så oerhört viktigt om vi verkligen ska kunna åstadkomma förändring som ger bestående effekter och påverkan på tillväxten. Fjällvägen är ingen isolerad ö med enbart lokala intressen. Det är en angelägenhet för många människor. Ja, för hela landet. Därför behövs satsningen på Fjällvägen.

 

 

2 Kommentarer på “Vad är problemet?”

  1. Har ni tänkt på att utöka frågan fjällvägen till från kust till kust via fjällvägen. Norge pratar om att utöka anslag till vägar.

  2. Hej,
    Tack för ditt inlägg!
    Ja, den dialogen förs inom projektet. Från kust till kust är lika med möjligheter. Fjällvägen är en del av ett störra transportsystem och förbinder Norge och Sverige så det är en väldigt intressant fråga som vi arbetar med. Fr a kanske utifrån ett besöksnäringsperspektiv. Har du tankar och idéer är du hjärtligt välkommen att höra av dig mer.

Skriv kommentar

Du måste vara inloggad för att kommentera.