Besöksnäringen rapporterar

Besöksnäringen rapporterar

22 februari, 2016

Det händer massor inom besöksnäringen. Här kommer en liten februarirapport mitt i sportlovstider. Ett smakprov ur det smörgåsbord av pågående projekt inom besöksnäringen som bedrivs i och i närheten av Fjällvägenland hittar du nedan och i bifogad länk. Uppgifterna kommer från Turismnytt AB. http://www.turismnytt.se/pagaende-projekt-besoksnaring/?utm_campaign=cmp_521149&utm_medium=email&utm_source=getanewsletter

Tillväxtverket utlyser också ånyo medel till hållbar destinationsutveckling med fokus på natur-och kulturturism. http://www.turismnytt.se/hallbar-destinationsutveckling-far-mer-pengar/

Sveg längs Fjällvägen bildar destinationsbolag. http://www.turismnytt.se/sveg-bildar-destinationsbolag/

Här en länk till en artikel som poängterar hur viktig infrastrukturen och transporter är för destinationsutvecklingen. http://www.turismnytt.se/transporter-till-och-inom-destinationer-avgorande-for-besoksnaringen/

Gävleborgs län

 • Smak av Gävleborg
  Sökande: Region Gävleborg
  Sökt EU-belopp: 5 391 190 kronor
  Medfinansiering av Region Gävleborg: 5 391 190 kronor
  Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
  Insatsområde: Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag
  Totalt: 10 782 280 kronor
 • Gävleborgs affärskvinnor
  Sökande: Företagarnas Service i Gävleborg AB
  Sökt EU-belopp: 1 545 850 kronor
  Medfinansiering av Region Gävleborg: 1 245 850 kronor
  Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
  Insatsområde: Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag
  Totalt: 3 091 700 krono
   
 • Järvsö Hållbar Destination, etapp 2
  Syfte: testa  ”Järvsömodell för hållbar turismutveckling” som tagits fram i tidigare projekt, och genomföra den praktiskt så att destinationen får fler hållbara produkter på nationella och internationella marknader.
  Projektägare: Destination Järvsö AB
  Budget: 8 miljoner kronor varav EU bidrar med 4 miljoner kronor och Region Gävleborg med 2,25 miljoner kronor. Ljusdals kommuns bidrar med 0,6 miljoner kronor och destinationen med 1,15 miljoner kronor.
  Finansiärer:Region Gävleborg och EU genom Tillväxtverket
  Period: januari 2016 – 2018

Jämtlands län

 • Lofsdalen Masterplan 2.0
  Pengarna skall  användas till investeringar i spår och leder och kunskapshöjande insatser för företagare och personal inom besöksnäringen för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft i området.
  Finansiering ur EU:s strukturfondprogram.
  Investering: 7 miljoner kronor
 • Lopme Laante
  Den nya samisk temaparken på Funäsdalsberget som skall anläggas till år 2017.
  Finansiärer: Projektet finansieras av Funäsdalen Berg & Hotell AB, Mittådalens Sameby, Sametinget, Region Jämtland, Länsstyrelsen och Tillväxtverket.
 • Hållbar trafik och infrastruktur
  Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur är ett viktigt område för EU:s strukturfonder.
  Projektägare: Inlandsbanan Ibab AB, 22 miljoner kronor.

 • Maten ska utveckla Jämtlands läns näringsliv
  Jämtlands län har pekat ut mathantverk som ett framtida tillväxtområde. I projektet Creative region of Gastronomy ska maten bli en regional tillväxtmotor för små och medelstora företag. Affärsmodeller ska utvecklas för just matbranschen, aktiviteter ska göras för att den jämtländska och härjedalska maten ska bli mer känd i utlandet, de lokala råvarorna ska förädlas.
  Projektägare: Torsta AB, 7,5 miljoner kronor.

 

Kommentarsfält stängd.