Målpunkter, långt borta och nära.

BLOGGARKIV


Målpunkter, långt borta och nära.

6 maj, 2013   |   Inga kommentarer   |   Kategori: Stråkets funktioner

 Fjällvägenstråket är inte bara en viktig nod för kommunerna i Jämtlands och Gävleborgs län, det är också en vital transportlänk till omkringliggande län, FA-regioner, städer och transportstråk, samt till större målpunkter. Viktiga stråk och målpunkter för större transportflöden och besöksnäring är;  Högskolan i Gävleborg (Gävle), med intilliggande teknikpark: Nästan 15 000 studenter och drygt […]

Läs hela blogginlägget »