Backspegel och framruta!

Backspegel och framruta!

8 maj, 2013

Ett år har passerat sedan Projekt Fjällvägen startade. Ett år av möten och händelser. Längre tid än så har gått sedan tankarna på utvecklingsarbetet startade. Själva namnet Fjällvägen har funnits med ännu längre. Nu har ett projektår passerat och var vi stod i maj 2012 är inte samma plats i maj 2013. Även om det i en process, som projektet arbetar i, gungar fram och tillbaka, ibland svallar vågorna högre, ibland mindre, så har saker hänt och producerats. Vi har påbörjat resan med att sätta namnet Fjällvägen på kartan, både bildligt och bokstavligt. Vad har då hänt?

En del av utvecklingsarbetet är själva resan. Det är inte bara riksvägarna 83/84 som är både en resa och ett mål, det är projektets processarbete också. Det finns ett stort värde att vara en del av den resan. Geografiskt är deltagandet redan idag stort. Likaså blandningen. Kommunala tjänstemän, regionala tjänstemän, ansvariga på destinationsbolagen, näringslivsfolk, förenings-och organisationsengagerade, politiker…Och fler ska med på resan. Därför har det varit viktigt att utforma verktygen för hur vi kommunicerar både inom projektet men också externt. Ett samverkansprojekt modell större, som Fjällvägen, kräver sina kommunikationskanaler. Ska vi också hitta innovativa sätt att samarbeta på så är kommunikationsverktygen både nödvändiga och viktiga. Information och marknadsföring är ett av projektets tre huvudben. De andra två är vägåtgärder och näringsliv.

En hemsida har sett dagens ljus, www.fjellvagen.se, där du kan följa arbetet via bloggen. Din röst är värdefull så kommentera, reflektera och ventilera. Likaså finns en facebooksida, facebook.com/fjellvagen, där stort som smått kan ventileras. För den interna kommunikationen finns också en intern facebookgrupp. En kommunikationsguide eller vägvisare har utformats som du kan ladda ned via hemsidan. Där finns även den första broschyren av flera om Fjällvägen. Den ger dig historien och bilden av varför vi måste berätta om Fjällvägen. Nästa broschyr kommer i sommar och blir en liten reportageresa längs stråket där Fjällvägenhistorien och engagemanget till Hälsingland och Härjedalen får liv genom människors röster. Röster som finns här idag, bor här, verkar här eller har bott här. Eller kanske bara besöker Fjällvägen ibland.

Fjällvägens första projektår har också präglats av möten. Möten med människor och verksamheter. Möten för att informera, förankra, involvera och engagera. Möte för utveckling och samverkan. Fjällvägen har försökt vara med där det händer. Vare sig det har varit en infrastrukturkonferens, ett kommunstyrelsesammanträde, ett föreningsmöte eller en annons.

Regionernas utvecklingsarbeten med länstransportplaner pågår. Den senaste tiden har Region Gävleborgs förslag till transportsystemanalys föranlett många möten och dialoger kring Hälsinglands inland, våra kommunikationssystem och våra relationer med omvärlden. Projekt Fjällvägens yttrande till förslaget kan du läsa här Yttrande över förslag till transportsystemanalys i Gävleborg

Vårens arbete har fokuserats på den stråkanalys som styrgruppen beslutade om skulle upphandlas. Ramböll Sverige AB fick uppdraget att göra analysen. En analys vars syfte är att beskriva Fjällvägens funktion och tydliggöra betydelsen för näringslivet och boende längs stråket och hur den påverkar näringslivsutveckling, sysselsättning och tillväxt. Analysen ska belysa dagens situation men även ge en utvecklingsbild över tid. Syftet är att arbeta fram gemensamma strategier för stråket, samt att få ett bra faktaunderlag till handlingsplaner och prioriteringar i kommande länstransportplaner och åtgärdsprogram. Analysarbetet börjar lida mot sitt slut. Den 22 maj ska Ramböll presentera slutrapporten.

Så visst har det hänt en del det år som passerat revy. Projektet har en gemensam målbild och samsyn. Processen fram till det har böljat fram och tillbaka, men med ett starkt fokus på framtiden. Ibland tar vi ett stort kliv framåt och ibland måste vi ta några små kliv tillbaka. Processarbete är färskvara. Det kräver reflektion, att kunna titta i backspegeln men också att vara här och nu och sedan köra vidare. För projektet är det viktigt att den processen är aktiv och kommuniceras. Häng med på resan!

Häng med på resan! Ett år med Fjällvägen.

Häng med på resan! Ett år med Fjällvägen.

 

Skriv kommentar

Du måste vara inloggad för att kommentera.