Vi bygger inga luftslott!

Vi bygger inga luftslott!

30 april, 2013

Det är första gången som Söderhamn, Bollnäs, Ljusdal och Härjedalen bildar en allians med ett gemensamt syfte och mål. Åtminstone på ett både formellt och utvecklande sätt. Att samverka bättre för utvecklingen i Hälsinglands inland och Härjedalen är inte bara utvecklande utan nödvändigt. Att ta behoven och möjligheterna ,som vi som lever och verkar här uttrycker, på allvar är nödvändigt. Vi bygger inga luftslott utan en stark plattform för framtiden. En gemensam plattform för hur vi utvecklar infrastrukturen till gagn för både oss som bor här, näringslivet och alla de som besöker oss. Ett systematiskt och långsiktigt arbete som ska ge avtryck i tillgänglighet, samarbeten, besöksnäringens utveckling och stoltheten. Stoltheten över att faktiskt bo och verka här längs Fjällvägen. En stolthet som bygger på kvalitet, känsla och ett fantastiskt driv.  

Vi har närheten och geografin och många spår att aktivera. Projekt Fjällvägen har förankrat stöd i två regioner och hos Trafikverket. Det är ett tydligt stråk där fyra kommuner och tre starka destinationsbolag, Järvsö, Vemdalen och Funäsfjällen, är aktiva. Det skapar en legitimitet och god grund för framtiden. Det skapar också ansvar. Ett ansvar att förvalta och utveckla. Utveckla samarbetet och hitta gemensamma lösningar så att förutsättningarna för tillväxt är de bästa. Då måste också synen på Hälsinglands inland och Härjedalen bli både mer positiv och mer verklighetsbaserad. Den bilden ska vi visa. Vi bygger inga luftslott utan en stark struktur med känsla för människor och utveckling. Projekt Fjällvägens Yttrande över förslag till transportsystemanalys i Gävleborg vill förstärka och tydlliggöra den bilden. Ta del av den resan! Du är alltid välkommen till Fjällvägen!

Skriv kommentar

Du måste vara inloggad för att kommentera.