Vad är viktigast för dig som företagare

BLOGGARKIV


Vad är viktigast för dig som företagare

27 maj, 2014   |   Inga kommentarer   |   Kategori: Fjällvägen berättar, Vägåtgärder, Näringsliv och Information & Marknadsföring

Företagarna i Bollnäs och Företagsringen i Bollnäs bjöd in till en företgarlunch apropå den nya Regionkommun som ska bildas 2015. Landstinget och Region Gävleborg slås samman och även en del tillväxtfrågor tillhörande Länsstyrelsen kommer att ligga här. Den nya kommunregionen kommer att innebära ett direktval av politiker till densamma. Vilka frågor är viktiga för dig […]

Läs hela blogginlägget »

”En bra väg ska inte vara guppig och inte så svängig!”

31 maj, 2013   |   Inga kommentarer   |   Kategori: Fjällvägen berättar, Fjällvägens ambassadörer, Stråkets funktioner

En förbättrad och utvecklad infrastruktur är en förutsättning för att kompetensförsörjningen också ska kunna fungera. Dock tycker vi nog att alla har ett ansvar att ta oss an både nuet och framtiden. Ett sätt kan vara att ha en praoelev en dag eller två. Att få en ung människas syn och kunskap om saker och […]

Läs hela blogginlägget »

Allt har ett värde!

3 maj, 2013   |   Inga kommentarer   |   Kategori: Stråkets funktioner, Vägåtgärder, Näringsliv och Information & Marknadsföring

Vi lever och verkar längs ett vägstråk där vi ska serva genomfartstrafiken. Vi ska se till att tillgängligheten för att resa turistiskt längs rv 83/84 blir bättre. Sysselsättningen i regionerna är beroende av bra vägnät och kommunikationer. Det ska vi jobba för. En god infrastruktur är en av grundförutsättningarna för en attraktiv bygd att erbjuda god livskvalitet, […]

Läs hela blogginlägget »