Vårtecken!

Vårtecken!

19 april, 2013

Varje dag passeras några långhåriga varelser längs en del av Fjällvägen. De står där vid rv 83 och tittar rätt lugnt och förnöjt på tillvaron. Hårväxten till trots. De har färdats långt för att komma till foten av Hälsinglands blånande berg. De heter Highland Cattle och du möter dem strax söder om Järvsö om du kommer söderifrån. Inte långt från de långhårigas vistelse passeras Tevekvarn och deras destilleri, Tevsjö Destilleri. De kanske inte har så många gemensamma nämnare förutom att både behöver någon slags foder för sin överlevnad och att du hittar dem vid rv 83, men en stark gemensam faktor förenar dem. Drivkraften hos människorna runt dem. En drivkraft som präglas av ett entreprenöriellt förhållningssätt till livet och omvärlden. En drivkraft som förmodligen också har sitt ursprung i den starka viljan att leva och verka just där. Det finns många exempel i världen på hur både väderkvarnar och maktapparater till slut har fått stanna upp och ge den lilla människan både utrymme och luft.  

Dagar som dessa, när varje nytt vårtecken ger löfte om något nytt, eller för all del välbekant, kan påminna oss om vad viktigt det är att lyfta fram nya idéer och den lilla människans vilja och tro på att utvecklas. Utvecklas och hitta lösningar på problem. Den klurige Albert formulerade det med orden ”Vi kan inte lösa problem genom att tänka på samma sätt som vi gjorde när vi skapade dem. Albert Einstein Så sant. Då fastnar vi i gamla mönster som i det värsta scenariot inte bara är mindre utvecklande, utan dessutom destruktiva.

Låt dina vårtecken bli till en bas och inspiration för hur vi tillsammans kan lösa inte bara dagens utan även morgondagens problem. Kan vi lösa dem i förväg innan de ens hunnit bli ett problem, ja, då har vi ett problem mindre. Underskatta aldrig några maskrosors envishet i gräsmattan eller tussilagos hoppfulla fägring i dikesrenen. Se dem och ta vara på dem!

Lev helgen väl!

Skriv kommentar

Du måste vara inloggad för att kommentera.