Berättelser med solsken

Berättelser med solsken

25 april, 2013

Skidsäsongen är i stort sett över. Skidorterna och destinationerna kan summera ytterligare en vintersäsong. Destination Vemdalen ger här sin berättelse om en säsong som varit både stark och expansiv. Sådana berättelser, berättelser med mycket solsken måste vi dela med oss av. Härligt jobbat Vemdalen och underskatta aldrig kraften i en bra berättelse. Eller för all del det skrivna ordet. Låt också förutsättningarna för fortsatta bra berättelser bli bättre. Då kan vi tala om kraft.

`Vemdalen har haft en mycket stark vintersäsong. Anledningen till det är tidig start med kalla nätter och en bra snötillverkning, genomgående bra väder och bra kalendereffekter. ICA butikerna har haft en ökning på 10%. Äventyr & Konferens som säljer aktiviteter till både konferenser och privatpersoner har haft en ökning med 20% för att nämna några. Detta skapar optimism inför framtiden, sommarens investeringar med bland annat fritidshusbyggen. Utveckling av Vemdalsskalets centrum med nya lägenheter och butiker kommer att landa på ca.140 miljoner.

 Våra tågsatsningar med nattåg från Malmö och dagtåg från Stockholm samt utökad busstrafik inom destinationen har varit mycket lyckade och uppskattade bland våra gäster. Vi jobbar nu för att vidareutveckla tåg- & busstrafiksatsningen.

 Destinationsbolaget gör nu emission 5 och ökar därmed antalet delägare till ca 90. Vi jobbar just nu intensivt med bland annat olika kommunikationsfrågor där vi analyserar möjligheterna att flyga till destinationen, lobbar för ett förbättrat vägnät längs rv. 83/84 bland annat i det gemensamma projektet ”Fjällvägen”. Vi vidareutvecklar spår och leder där det finns ett stort behov av struktur. I början av juni är sommartidningen klar som trycks i 50.000 ex. 

Vi hoppas du kan få en av dessa 50 000 ex i just din hand.

 

 

 

Skriv kommentar

Du måste vara inloggad för att kommentera.