Flaskhalsar och möjligheter

Flaskhalsar och möjligheter

1 mars, 2013

Fjällvägens mer än 40 mil långa sträckning har många funktioner. Det är arbetspendling och det är gods- och näringslivstransporter. Det är buss-fritids-turist- och fjärrtrafik samt sjuktransporter. Vi kan inte underskatta hur viktig den här vägen är för lokala, regionala och interregionala transporter. Långa sträckor har hög sk ÅDT (årsdygnstrafik), med mer än 4000 ådt. Olika sträckor har också olika betydelse för funktionerna eller tvärtom om du så vill. Vid vissa tidpunkter är det kraftiga trafiktoppar. En sådan tidpunkt är nu under sportlovsveckorna. Rv 83 är Hälsinglands mest trafikerade väg, E4 undantaget. Rv 84 är Härjedalens livsnerv.Trafikvolymen kan öka med upp till 60% i samband med att turister besöker Järvsö, Vemdalen eller Funäsfjällen. Det här är den kortaste vägen till fjällen. Från kust till fjäll. Att den dessutom är vacker, trolsk och full av upplevelser förstärker bara vår berättelse om Fjällvägen.

Vi behöver bra kommunikationer i Hälsingland och Härjedalen. Inte mindre och sämre möjligheter. Utan bättre och fler möjligheter. För att öka tillgängligheten måste vägen bli både mer trafiksäker och framkomlig. Vi måste stärka och lyfta det här stråket. Vägstråket knyter samman landskapen och länen med varandra och omvärlden. Det skapar förutsättningar för en funktionell arbetsmarknad så att fler kan leva och bo här. Och fler kan besöka oss. Stråkets funktion bidrar till regionförstoring och kan med rätt insatser stärka både den lokala, kommunala och regionala utvecklingen. Möjligheterna finns och flaskhalsarna kan både vidgas och elimineras. Från kust till fjäll!

Skriv kommentar

Du måste vara inloggad för att kommentera.