Stråkanalys för Projekt Fjällvägen. Nu är den igång!

Stråkanalys för Projekt Fjällvägen. Nu är den igång!

21 februari, 2013

Projekt Fjällvägen genomför en stråkanalys av riksvägarna 83/84. Ramböll Sverige AB har fått uppdraget att genomföra analysen. Analysen ska ge en utförlig nulägesbeskrivning av stråkets alla funktioner och behov, från Tönnebro i söder till Funäsdalsfjällen och norska gränsen i norr. Här ska du kunna följa arbetet med stråkanalysen. Kommentera och fråga!

Varför en stråkanalys för Fjällvägen?

Stråkanalysen ska tydliggöra Fjällvägens funktion och betydelse för:

  • Behoven av transporter för att stärka utveckling och samverkan mellan angränsande regioner och län.
  • Regionala näringslivets transportbehov.
  • De lokala transportbehoven för att underlätta arbetspendling, utbildning och regionförstoring.
  • Besöksnäringens omfattning och utvecklingspotential.
  • Ett miljöanpassat, långsiktigt hållbart vägstråk.
  • Ett mer trafiksäkert, tillgängligt och framkomligt vägalternativ.
  • Ett förbättrat samhällsekonomisk utnyttjande av transportsystemet.
  • Regionalt utvecklingsarbete kopplat till de regionala utvecklingsstrategierna.

Bil kör efter Fjällvägen. Vinter.

Fotograf: Lars Lööv

Vilka är Ramböll Sverige AB?

Ramböll arbetar med samhällsbyggnad över hela världen. Ramböll Sverige har 1500 medarbetare och är en del av den världsomspännande Ramböllkoncernen.

Tidsplan för stråkanalys

Analysen av Fjällvägenstråket pågår under våren 2013 och en slutrapport lämnas i maj. Uppdraget innefattar tre delrapporter som ska lämnas under våren och den 22 maj ska Rambölls slutrapport presenteras vid projektets styrgruppsmöte i Söderhamn. Följ med på den resan!

Skriv kommentar

Du måste vara inloggad för att kommentera.