Drivkrafter

Drivkrafter

7 juni, 2013

Resan med att färdigställa Fjällvägens stråkanalys börjar gå mot sitt slut. Men då är det ju så vist ordnat att en annan resa tar vid. En annan resa på samma vägstråk. Resan att med stråkanalysen som bas och bakgrund utröna behov av gemensamma insatser och prioriteringar så att handlingsplaner inom områdena vägåtgärder, näringsliv och information&marknadsföring kan produceras. Vilka drivkrafter har vi och hur använder vi dem för att utveckla både oss själva och projektet. Vi vill fördjupa dialogen mellan projektaktörerna och hitta nya utvecklande sätt att samarbeta. Stråkanalysen är ett underlag för att se vilka möjligheter att utveckla samarbete och samverkan inom besöksnäringen som finns.  Vi vill även fördjupa dialogen med Trafikverket och utveckla samverkan i drifts- och underhållsfrågor mellan olika parter, fr a näringslivet och Trafikverket. Här ska analysen vara ett stöd och verktyg för det. Den 22 augusti, på Järvsöbaden, sätter vi en ny spade i marken och gräver vidare mot mer samarbete och utveckling. Då inleds kapitel 2 i berättelsen om Fjällvägens stråkanalys.

Som projektledare är min främsta drivkraft att möjliggöra bra förutsättningar för människor att tro på sin förmåga och att agera för att nå eftertraktade mål. Förändringsarbete är något som jag gillar och att arbeta i sammanhang där flera aktörer och utmaningar ska samordnas för att åstadkomma förbättringar som ger dessa förutsättningar. Jag gillar utveckling. Jag gillar skarpt när människor utvecklas. När människor inser sina förmågor och vad de kan göra med dem. Försätta berg t ex. Det är en oerhört spännande fas i Projekt Fjällvägen just nu. En fas som handlar om att gå, eller om du så vill, resa vidare mot både nya, spännande och ibland kanske okända mål. Ett mål är dock solklart, vi vill verkligen arbeta för en positiv utveckling och utvecklat samarbete i två regioner av ett vägstråk som  har fått det vackra namnet Fjällvägen. Ett mångfunktionellt vägstråk från kust till fjäll.

Här i Dokumentation Fjällvägen 22 maj får du i ord och bild en inblick i workshopen vi hade när Ramböll presenterade analysrapporten i Söderhamn den 22 maj. Nu har dessa synpunkter och idéer vävts ihop och in i analysen. Slutrapporten beräknas tryckas i början av vecka 25 och sedan distribueras till så många händer och ögon som möjligt. Och vi säger precis som det japanska ordspråket ”Även ett högt torn börjar vid marken”.

 

Skriv kommentar

Du måste vara inloggad för att kommentera.