Stråkanalysen snart i mål!

Stråkanalysen snart i mål!

31 maj, 2013

Under våren har du av och till kunnat följa arbetet med vår stråkanalys. Nu börjar vi närma oss målsnöret. Fjällvägens stråkanalys börjar få sin slutgiltiga form. Analysen som ska fungera som underlag för att synliggöra behov av olika insatser och prioriteringar. Den 22 maj, vid styr-och arbetsgruppernas möte i Söderhamn (länk http://soderhamn.se), presenterade konsulterna Oskar Jansson och Lars Nord på Ramböll Sverige AB(länk http://ramboll.se) sin analysrapport.  En rapport som vi i projektet ska mötas kring, ett faktaunderlag och stöd för kommande handlingsplaner, prioriteringar och åtgärder.

Synpunkter ventilerades och tillfördes analysen via en workshop med OPERA-metoden.  Ett projekt som Fjällvägen, som både bildligt och bokstavligt, är omfångsrikt behöver och ska hitta former och metoder för både samverkan och konkret samarbete. Detta tog vi fasta på i steg 1av stråkanalysens slutfas. Synpunkter och dialog kring strakanalysens innehåll ventilerades i en workshop med OPERA-metoden och med stöd av Ingrid Lysell Smålänning och Rolf Smålänning från företaget Innotiimi (länk http://innotiimi.se/site/). 

Den slutgiltiga rapporten kommer att tryckas vecka 24 och sedan distribueras till berörda och behövande. En populärversion kommer också att tas fram. Steg 2 i arbetet kommer att ske den 22 augusti på Järvsöbaden. Då ska vi ha en dialogprocess för att tillsammans utröna behov av gemensamma insatser och prioriteringar och utifrån prioriterade områden ta fram handlingsplaner. Hur blir en stråkanalys ett verkligt arbetsmaterial och kraftfullt verktyg. Vi gör det i en workshop med metoderna OPERA och GruppExpo. Allt ska prövas, inget är givet.

 

Skriv kommentar

Du måste vara inloggad för att kommentera.