Att göra rätt saker!

Att göra rätt saker!

12 juni, 2013

Besöksnäringen är numera en basnäring i Sverige. I Jämtlands län och Härjedalens kommun likaså. Inom Region Gävleborg pågår för nävarande ett projekt för att utveckla och stötta besöksnäringen i Gävleborgs län. ”Nu kör vi” som turismutvecklingsprojektet heter ska pågå till hösten 2014 och arbetar med frågor kring destinationsutveckling, mötesplatser och samverkan, internationel marknadsföring, kompetensutveckling och digital tillgänglighet. Besöksnäringen är en av de snabbast växande näringarna i vårt land, även i ett internationellt perspektiv. Potentialen att utvecklas än mer är både sann och stor. Genom både samverkan och konkreta samarbeten kan vi med all säkerhet uträtta små och stora underverk. Vi är en bra bit på väg i både Jämtlands- och Gävleborgs län och med mod, lite djävlaranamma och en stor portion kunskap är inget omöjligt. Men vi måste göra rätt saker. Ha modet att bestämma oss för vad som är viktigt och se till att förutsättningarna finns för att växa, må bra och attrahera både människor och kapital till våra regioner. Bättre, nyskapande och ökad samverkan är en sådan förutsättning liksom en god och bra infrastruktur. Nu kör vi!

Här får du ett axplock ur Region Gävleborgs turismutvecklingsprojekt ” Nur kör vi”.  Dessutom kanske du får både idéer, inspiration och kunskap. Var med på resan!

Potential i din hembygd!

Potential i din hembygd!

Skriv kommentar

Du måste vara inloggad för att kommentera.