Förmågan att se möjligheter

Förmågan att se möjligheter

14 maj, 2013

Tisdagen den 14 maj passar det utmärkt att fundera över entreprenörskap och entreprenöriellt lärande och sätta ljuset på alla som vågar och har mod att satsa, att pröva det oprövade, att bryta ny mark. Det är utveckling. Som grädde på moset tillförs du mer kunskap och kompetens. Entreprenörer använder sin skaparkraft, fantasi och intuition och sätter fokus på alternativa föreställningar och ser sammanhang. En utvecklad innovativ samverkan, där det oprövade och nya vägar får utrymme, är ett både vilktigt, kreativt och utmanande arbetssätt för Projekt Fjällvägen.

Förmågan att se möjligheter, förstå sammanhang och överföra sina idéer till handling är bra kännetecken på en företagsam person. Människan är som vi vet komplex och företagsamhet kan både vara den inre och yttre. Den inre företagsamheten är drivkrafter som är nödvändiga för kreativt handlande, så som vilja, motivation, mod, empati och ställningstagande. De är förutsättningarna för den yttre företagsamheten. Yttre företagsamhet som är handlingar som leder till kunskapen att exempelvis starta eget.

Som en konklusion av detta kan man säga att prövande och experimenterande arbetssätt alltså bör stimuleras. Arenorna för lärande måste vara många och varierande. Entreprenöriellt lärande är att synliggöra effekterna av lärprocesser och dokumentera dem på ett sätt som blir förståeligt för kunskapssamhället. Alltså bör vi skapa forum för reflektion och dialog mellan olika parter i samhället. Det vill säga ge förutsättningar för erfarenhetsbyte och lärande. Detta är en grundbult för Fjällvägenprojektet. Men vi måste också vara medvetna om att vinsterna med samverkan måste vara synliga för alla parter och att en ökad tydlighet, reflektion och respekt för varandras verksamheter är en förutsättning. Förmågan att se möjligheter kräver både drivkraft, kompetens, fantasi och en stor portion mod. Det hoppas Fjällvägen att vi har.

Kreativitet, fantasi och mod!

Kreativitet, fantasi och mod! Andra perspektiv.

Skriv kommentar

Du måste vara inloggad för att kommentera.