Små tankar och ord om just små tankar och ord.

Små tankar och ord om just små tankar och ord.

9 april, 2013

Förankring och engagemang. Att involvera människor i utvecklingsarbeten är en utmaning i alla sammanhang. Det är så mycket enklare att exkludera. Men ack så farligt. Om en människa ska känna tillhörighet behöver hon känna sig inkluderad och involverad. Riktigt insyltad med andra ord. Så insyltad att engagemanget börjar rinna till ordentligt. När det väl är så, då händer saker. Då sker utveckling. Men det här är också färskvara, så pass mycket färskvara att det måste underhållas hela tiden. Hur gör man då? Någon enastående patenslösning finns nog inte. Om man undantar det mänskliga samtalet som verktyg. Det samtal som ständigt måste hållas igång. Däri ligger en del av lösningen. Att hitta lösningar för kommunikation. En kommunikation som böljar fram likt svallvågor på öppet hav. En kommunikation som håller samtalet levande, öppet och dynamiskt. Ett samtal som tar för sig, som lyssnar och ser, reflekterar och levererar. Ett samtal där små tankar och ord får utrymme och möjlighet att växa. Ordet och även pennan är kraftfulla vapen, så kraftfulla att många destruktiva skeenden och händelser till slut har fått hicka och gett upp. Låt oss använda de små tankarna och orden med både omdöme och omtanke. Men använda dem, det ska vi. För det absolut värsta är nog tystnaden. Den fega och lite bekväma tystnaden. Den tystnad som kan få de destruktiva skeendena och händelserna att fortsätta få luft. Små tankar och ord som ger människor och idéer vingar är bra mycket bättre.

Skriv kommentar

Du måste vara inloggad för att kommentera.