Samverkan, metod och en stråkanalys!

Samverkan, metod och en stråkanalys!

24 maj, 2013

Vi börjar knyta ihop veckans bukett och kan konstatera att färgprakten är stor och skiftande. Mötena många, tankarna varierade och åsikterna skiftande. Låt blommorna blomma…så kommer både sommar och utveckling att gå hand i hand.

Konsulterna Lars Nord och Oskar Jansson, Ramböll Sverige AB, presenterade i onsdags vid ett styr-och arbetsgruppmöte för Projekt Fjällvägen sin analysrapport av stråket rv 83/84. Presentationen följdes av en workshop ledd av Ingrid Lysell Smålänning, Innotiimi, för att synliggöra och fånga upp synpunkter, positiva tankar och tankar om vad som saknas i analysen. Vi granskar tillsammans helt enkelt vad den innehåller och vad som kanske ska tas bort eller tillföras.Nu samlas allt ihop och stråkanalysen ska gå i tryck vecka 24 och därefter distribueras. Givetvis kommer resultaten att synliggöras både här och förhoppningsvis på en plats nära dig.

För att den ska kunna bli både det verktyg, instrument och stöd för fortsatt utveckling och framtida åtgärder och genomförandeplaner så krävs ett steg 2 i analysprocessen. Den 22 augusti sätter sig styr- och arbetsgrupperna igen tillsammans med Innotiimi i en workshop i form av en dialogprocess  för att verkligen tillsammans utröna behov av gemensamma insatser och prioriteringar med bakgrund av stråkanalysen. Vi gör det med stöd av metoden OPERA. Utifrån de prioriterade områdena genomförs sedan en dialogprocess för framtagande av handlingsplaner inom respektive område, vägåtgärder, näringsliv, information&marknadsföring. Vad? Varför? När? Vi gör det med en metod som kallas GruppExpo. Varför berättar vi detta? Jo, en viktig och väsentlig del av projektet är just samverkan och hitta innovativa samverkansmetoder. Stråkanalysen är en ypperlig ursäkt och motor för att prova olika metoder. Alla ska vara med i processen, känna sig både engagerade och därmed involverade. Låt alla blommor blomma! Det är spännande möten som kommer till stånd. Det är utveckling!

 

Skriv kommentar

Du måste vara inloggad för att kommentera.