Ifrågasättande och oro!

Ifrågasättande och oro!

20 maj, 2013

Vi är många som vill framhålla och förtydliga bilden av Fjällvägens funktioner. Förtydliga stråkets behov av ordentliga och framsynta åtgärder. Länsstyrelsen Gävleborg har i ett yttrande till Trafikverket, angående åtgärder efter väg 83 Bollnäs – Arbrå/Vallsta, lämnat synpunkter som andas en stark oro för trafiksäkerheten om endast begränsade åtgärder genomförs längs den aktuella vägsträckan. Yttrandet i sin helhet kan du läsa här:LCAR97SFV7

Skriv kommentar

Du måste vara inloggad för att kommentera.