PRESSMEDDELANDE Livskraftig näringslivsutveckling med Projekt Fjällvägen

PRESSMEDDELANDE Livskraftig näringslivsutveckling med Projekt Fjällvägen

25 augusti, 2014

Projekt Fjällvägen är imorgon inbjuden att föreläsa vid en nationell näringslivskonferens i Stockholm, Livskraftig naringslivsutveckling Innovation, tillväxt och attraktion – lokal och regional utveckling. Under rubriken ”Fjällvägen utvecklar infrastrukturen genom innovativ samverkan” ska projektledare Vibeke Sjögren och näringslivsutvecklare Annika Myhr, Härjedalens kommun, berätta om hur vi vill stärka Fjällvägens och därmed regionernas attraktions- och konkurrenskraft genom en utvecklad infrastruktur och innovativ samverkan.

Med utgångspunkt i nationella strategier, vår gemensamma målbild och hur vi skapat den, vår gemensamma röst, målgrupper och opinionsarbete, argumentation och prioriteringar och vad vi menar med innovativ samverkan, vill vi ge en bild av och lyfta det arbete som är Fjällvägens. Ett arbete som ska skapa tillväxt för kommuner, näringsliv och människor längs riksvägarna 83/84. Det stråk som sedan länge kallas Fjällvägen, från kust till fjäll, från Tönnebro vid Hälsingekusten till norska gränsen i Funäsfjällen.

Att Projekt Fjällvägen på det här sättet uppmärksammas och får möjligheten att sprida sitt arbete är oerhört glädjande och viktigt. Vi märker att vårt arbete, över kommun-och regiongränser och där offentlig och privat verksamhet samarbetar, väcker intresse på en nationell lärande arena. Det är också en viktig del av vårt utvecklingsarbete, att se och lära och ta del av goda exempel.

Näringslivskonferensen Livskraftig näringslivsutveckling pågår den 26-27 augusti på Piperska muren, Scheelegatan 14, i Stockholm.

Vibeke Sjögren Ottosson

Projektledare Projekt Fjällvägen

Livskraftig näringslivsutveckling

Livskraftig näringslivsutveckling

Skriv kommentar

Du måste vara inloggad för att kommentera.