Hit the road

Hit the road

29 juli, 2014

Hit the road

Nu är vi på vägen igen. Projektledaren är i alla fall på plats igen efter en semester som har flödat av sol. Och solen fortsätter flöda över Fjällvägen. Förvisso kommer en och annan åskskur och svalkar oss men the heat is on. Jag hoppas ni har haft och fortsätter ha en fin sommar. Vad än ni gör och var än ni är.

Fjällvägen har inte bara flödat av sol denna sommar, turisterna har också varit flitiga besökare. Det vittnade flera företagare om, som jag besökte idag på förmiddagen. Dessvärre är delar av Fjällvägen i rätt bedrövligt skick så det arbete som påbörjats för att stärka och utveckla riksvägarna 83/84 är mer än nödvändigt. Vi bygger inga luftslott, vi vill verkligen förbättra och utveckla Fjällvägenområdet. Vi vet att det är ett måste. Den kunskap vi producerar, som bygger på samverkan och utveckling, försöker vi i alla möjliga och ommöjliga sammanhang att lyfta. Men hjälp oss gärna! Hänt och händer i projekt fjällvägen del 2

Trots de brister och behov Fjällvägen har, och som vi inte kan vara tysta om, så finns ju alla dessa styrkor och möjligheter med Fjällvägenområdet. Så mycket entreprenörkraft och positiv energi som flöder från kust till fjäll, vill vi inte bara dela med oss av utan också förädla. Så låt oss tillsammans sätta Fjällvägen på kartan som en del av ett positivt sammanhang som heter Sverige och världen.

Jag hoppas nu när Fjällvägenprojektet, i dess nuvarande fas, går mot sitt slut, att den energi och de nätverk och sammanhang som stavas Fjällvägen får möjlighet och förutsättningar att fortsätta växa och frodas. Det är val i höst. Jag hoppas och tror att våra lokala och regionala politiker inser fördelarna med att inte vara tysta på en regional och nationell arena. Utan lyfta fram den kunskap och det samarbete som har såtts och utvecklats. Vi behöver modiga politiker och vi behöver ge varandra mod att vara det.

Nu tar jag och fortsätter sprida Fjällvägens syfte, arbete och kunskaper. Från kust till fjäll!

Och du, du har väl en sådan här dekal? Eller du har väl sett den? Om inte hör av dig till mig!

Skriv kommentar

Du måste vara inloggad för att kommentera.