Hänt och händer i Projekt Fjällvägen!

Hänt och händer i Projekt Fjällvägen!

19 februari, 2014

Projekt Fjällvägen går nu in i sitt sista projektår. Vad som har hänt och vad som händer sammanfattar vi i ord och bild som ni kan ta del av här. Arbetet med Fjällvägenstråket, rv 83/84, känns både mer aktuellt och mer nödvändigt än någonsin. Att Norrlands inland behöver sättas mer på kartan är otvetydligt. I allt för många sammanhang framställs en väsentlig del av Sverige som en vit eller i bästa fall grå fläck. Att vi behöver lyfta och stärka ett vägstråk, som går som en pulsåder genom Hälsingland och Härjedalen, genom innovativ samverkan och utvecklad och förbättrad infrastruktur är fyra kommuner, två regioner och näringslivet i form av tre drivande destinationsbolag eniga om. Vi skapar samsyn och med en enad röst vill vi bidra till både lokal, regional och nationell utveckling på både kort och lång sikt. Att leva och verka här kräver ett funktionellt vägstråk. Att dra nytta av och ta del av den expansiva besöksnäringen i området kräver ett funktionellt vägstråk. Att gods- och skogstransporterna till kusten och söderut fungerar är avgörande för hela Sverige. Vi bygger inga luftslott, vill verkligen förbättra möjligheterna till ökad attraktions- och konkurrenskraft och stärkt tillväxt. Men vi saknar ofta prioritering av våra vägar och Norra Stambanan som utgör en förutsättning för hållbar utveckling. Samverkan och infrastruktur är verktygen. Vi måste hävda hela landets intressen om framtidens infrastruktur och prata samhällsbyggnad, värde och framtidstro för alla. Inkludera istället för att exkludera. Tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet är viktiga ledord i utvecklingsarbetet.

Fjällvägenstråket är ett mångfunktionellt stråk, med höga trafikflöden, som har avgörande betydelse för näringsliv och kommuner i området. Det handlar om arbetspendling och kompetensförsörjning, det handlar om godstransporter och skogstransporter, det handlar om fritidstrafiken och sjukvårdstransporter och givetvis handlar det om besöksnäringens utveckling. Om din och min möjlighet att kunna ta del av det utbud och den service besöksnäringen tillhandahåller. Det är en expansiv näring som på bara några år har högt ställda mål ur ett nationellt perspektiv. En fördubbling ska ske. För destinationerna i Fjällvägenområdet är det en utmaning och en realitet. Jämtland/Härjedalen Turism har ställt målen ännu högre och Sveriges senaste världsarv, Hälsingegårdarna, ligger till stora delar i Fjällvägenområdet i Hälsingland. Detta betyder något och har ett värde. I Härjedalen finns idag ca 55 000 kommersiella bäddar som ska växa till 80 000. Detta i en kommun som till vardags har drygt 10 000 invånare. Besöksnäringen betyder något. Den gör skillnad både lokalt och nationellt. Destination Järvsö AB är ett av de snabbast växande destinationerna och en av Gävleborgs läns mest besökta. Möjligheterna att bidra till regional utveckling och även nationell är stora. Men förutsättningarna för att lyckas kan utvecklas. Både behov och brister i framförallt infrastruktur är nödvändiga att åtgärda på kort och lång sikt. Det här är ett långsiktigt arbete för hållbar utveckling som vi nu lägger grunden till. Det gör vi bäst genom samverkan. Det är just det Fjällvägenarbetet handlar om. Ett vackert samarbete med fokus på framtiden, som vi nu planerar genom att flytta framtiden till nuet.

Här kan du också få en liten överblick var Fjällvägen har synts i mediabruset.

Fjällvägen i media!

 

Skriv kommentar

Du måste vara inloggad för att kommentera.