En projektledares resa

En projektledares resa

30 september, 2015

NYHETSBREV

Min resa som projektledare för Fjällvägen börjar närma sig sitt slut. En resa som började i april 2012 och avslutas idag sista september. Det har varit både en resa och ett mål med många möten, förhoppningar, drömmar, bakslag och framgångar. Det här är berättelsen om Fjällvägen och min sista som projektledare. Läs hela nyhetsbrevet här Nyhetsbrev slutord Projekt Fjällvägen!

Det är berättelsen om människor, företag,  entreprenörer, verksamheter och möten.  Det är berättelser om möjligheter, brister och behov. Om infrastrukturen är ett samhälles blodomlopp så är Fjällvägen vår pulsåder.  En pulsåder vi ska fortsätta samverka kring och arbeta för att den ska utvecklas. Vi ska fortsätta att berätta om Fjällvägen även efter projektets slut.

Riksvägarna 83/84 går genom Hälsinglands och Härjedalens  kultur– och naturlandskap. Från kust till fjäll. Vägstråket har av kommuner och besöksnäring döpts till Fjällvägen. Fjällvägen blev också ett samarbetsprojekt mellan Söderhamns, Bollnäs, Ljusdals och Härjedalens  kommuner, destinationsbolagen Järvsö, Vemdalen och Funäsfjällen samt Region Gävleborg och Region Jämtland Härjedalen. Trafikverket blev en dialogpart.

För att engagemanget och modet ska få bärkraft och konkurrens- och attraktionskraft utvecklas, är åtgärder för en förbättrad infrastruktur nödvändiga. Vägen har ett syfte ur ett samhällsperspektiv, Infrastrukturen måste bli bättre för näringsliv och samhälle. Näringslivets utveckling är beroende av en bra standard. Behoven av att utveckla vägen är många. Den måste bli mer trafiksäker och mer framkomlig. Rastplatser, siktröjning och skyltning behöver bli bättre. Transportsystemet och behoven behöver vi möta mer proaktivt. En strategi för hur de ekonomiska styrmedlen används behöver utvecklas och vi måste samverka kring detta. Nu och i framtiden. Ensam är inte stark. Politiken måste också bli lite modigare och mer på tå för frågor som handlar om Norrlands inlands utveckling. Land och stad, kust och inland, vi är beroende av varandra. Då kan vi verkligen tala om ett vinnande stråk genom samverkan.

Jag kommer att jobba lite sporadiskt under hösten med att fortsätta rigga för en framtida organisation. Men tills vidare kontaktar ni Tony Stark, Samhällsbyggnadskontoret i Bollnäs, tony.stark@bollnas.se, när det gäller Fjällvägensamarbetet.

Jag säger tack till alla jag mött, till kunskapen och berättelserna. Vi möts alldeles säkert längs Fjällvägen.  /Vibeke Sjögren, projektledare

Fjällvägen lever vidare

Fjällvägen lever vidare

 

 

 

Kommentarsfält stängd.