Beslut med besk smak

Beslut med besk smak

28 augusti, 2015

Äntligen fredag och äntligen har beskedet och beslutet från Region Gävleborg angående vår ansökan om ytterligare ett projektår kommit. Äntligen för att det har tagit väl lång tid att få fram beslutet men inte äntligen för själva beslutet. Med besvikelse, sorg och viss ilska konstaterar vi att regionen avslår vår ansökan med en motivering som lämnar mycket övrigt att önska. Här kan du läsa beslutet i dess helhet. 2015-396 Beslut fr RG Fjällvägen etapp 2

Besvikelse och frustration präglar reaktioner jag fått på beslutet, både vad gäller handläggningen o beslutet, men fr a motiveringen el kanske snarare brist på motivering. Den är tunn och stämmer inte med verkligheten.Torrt kan vi konstatera att hade inte detta samverkansarbete genomförts hade inte några prioriteringar på väg 83/84 heller funnits. Fjällvägens uppdrag har varit att lyfta frågor och kunskap till regionerna, visa på behov och brister, för att region och även kommuner m fl i sin tur, inkl Fjällvägenprojektet, ska kunna arbeta ex mot departement och Trafikverket. Så motiveringen konserverar en sanning/åsikt som inte Fjällvägen står för.

Det tar tid att bygga upp en långsiktig verksamhet, men det går fort att slå undan benen, rasera och döda engagemang. Det vet vi alla. Men som en av aktörerna längs Fjällvägen säger ”… vi är ett uthålligt, sammansatt och tjurigt gäng, vi håller i eller hur? Vi måste hittar nya ”vägar” att jobba vidare, det är oerhört viktigt.” Precis så är det. Fjällvägenarbetet ska leva vidare men vi får göra det med mindre resurser i ett skarpt läge istället och tyvärr med en lite besk smak i munnen.

Med en månad kvar på projektledartjänsten ska jag tillsammans med aktörerna, kommuner och destinationsbolag, se över hur vi använder resurserna på bästa sätt i en övergångsperiod tills vi har en långsiktigt hållbar lösning med en organisation och partnerskap för Fjällvägens agenda. Underlaget för verksamhet har vi i slutrapportens handlingsplaner.

Äntligen fredag och vi lägger beslut med besk smak åt sidan. Njuter av nuet, helgen och tittar framåt! 

Det hoppas jag ni också gör.

DSC_0989

Kommentarsfält stängd.