Åtgärder på rv 83/84- vad händer?

Åtgärder på rv 83/84- vad händer?

24 juni, 2014

Små och stora saker händer. Siktröjning är beställd vid rastplatsen mellan Färila och Ljusdal. Vi ska också träffa Skogsstyrelsen imorgon för samarbete kring fler siktröjningsobjekt. Allt för ökad säkerhet och framkomlighet. Bättre upplevd väg känns både säkrare och roligare att åka. Förstärkningsarbeten sker på delar av Fjällvägenstråket. Trafikverket arbetar i detta nu med sträckorna Skyte-Hovra och Bränta-Storhaga. Hela sträckan från Ljusdal till Tönnebro ska så småningom förstärkas. Underhåll samverkar också med investeringssidan i åtgärdspaketen på riksvägarna 83 och 84 i LTP Gävleborg 2014-2020. Riksv 83, Tönnebro-Ljusdal/Färila, med specificerade ombyggnadsträckor, ligger nu främst i Länsplanen Gävleborg Vägplaner. Se här hur tidsplanen ser ut för rv 83 och Trafikverkets arbete med den. En brasklapp bara för korsningarna Orbaden och Häggesta, bygget som är tänkt nu i höst 2014, kan bli skjutet till 2015. Läs mer här! Hänt och händer i projekt fjällvägen del 2

Investeringsplanerna i LTP Jämtlands län, från Funäsdalen till länsgränsen, på rv 84 är tidigarelagda och påbörjas nu. Åtgärdspaketet på rv 84 är igång, första delen är upphandlad och en inventering av vägen ska påbörjas omgående. Mer information efter sommaren. Investeringsplanerna på hela Fjällvägenstråket syftar till bättre framkomlighet och säkerhet och tar höjd för framtida hastighetshöjningar.

IMG_0419

Skriv kommentar

Du måste vara inloggad för att kommentera.