Väl fungerande transporter

Väl fungerande transporter

30 september, 2014

Transporter som fungerar väl är en förutsättning för tillväxt. Vä fungerande transporter är en nödvändighet. Landsbygden är inget undantag, tvärtom. Att minska transporterna av miljöskäl är på många sätt fel väg att gå, eftersom de är nödvändiga för utveckling och tillväxt. Därmed också nödvändiga för en levande landsbygd. Kan vi istället minska transporternas negativa miljöpåverkan? Det kan vi genom att utveckla och komplettera metodiken för samhällsekonomiska kalkyler för infrastrukturinvesteringar. Det menar i alla fall Peter Jeppson, vd för TransportGruppen i en artikel i senaste numret av Nordisk Infrastruktur. 

Högt på TransportGruppens agenda står klimat-, energi- och miljöfrågorna. Peter Jeppson menar att de som förespråkar en minskning av transporterna av miljöskäl är inne på fel spår. ”Väl fungerande transporter är en förutsättning för tillväxt och välfärd, inte en följd av tillväxt och välfärd.” Det är den negativa miljöpåverkan vi måste minska och det förutsätter i sin tur en väl fungerande infrastruktur. I Nordisk Infrastruktur kan du läsa mer hur han utvecklar sitt resonemang. 

IMG_3179

 

Skriv kommentar

Du måste vara inloggad för att kommentera.