Vägkvalitetsrapport – En granskning av Sveriges vägnät

Vägkvalitetsrapport – En granskning av Sveriges vägnät

3 mars, 2015

Vägkvalitetsrapport – En granskning av Sveriges vägnät med Roadroid av Motormännen. 83an och 84an är de riksvägar med sämst standard i Gävleborgs län. Om nu någon undrar varför vi arbetar med detta och lyfter frågor på lokala, regionala och nationella agendor.

De mest trafikerade vägarna i Gävleborgs län har sämst standard. Så kan vi inte ha det. Det är bakåtsträvande och kontraproduktivt. Vi måste få en bättre balans på hur vi investerar i infrastrukturen i Sverige. Och framförallt måste kunskapen om befintliga förhållanden, brister, behov och möjligheter bli större.

Här kan du läsa hela rapporten. På sidan 22 börjar Gävleborgs län. Motormännens vägkvalitetsundersökning, mars 2015 

 

Med kvastar högt upp i det blå med!

Sämst vägstandard i Gävleborgs län

Kommentarsfält stängd.