Vad är viktigt för dig som företagare

Vad är viktigt för dig som företagare

27 maj, 2014

Vad är viktigt för dig som företagare

Företagarna i Bollnäs och Företagsringen i Bollnäs bjöd in till en företgarlunch apropå den nya Regionkommun som ska bildas 2015. Landstinget och Region Gävleborg slås samman och även en del tillväxtfrågor tillhörande Länsstyrelsen kommer att ligga här. Den nya kommunregionen kommer att innebära ett direktval av politiker till densamma.

Vilka frågor är viktiga för dig som är företagare? Vad ska prioriteras och vad måste åtgärdas? Frågor som ställdes och i en workshop listades en mängd svar som nu ska sammanfattas i fem punkter och presenteras för de politiksa partierna och media.

Utbildning och infrastruktur stod högt på listan. Frågor som har betydelse för ett levande företagsklimat och tillväxt.

En fråga vi ställde var om de ska verka för att prioritera förkortade restider och en ytterligare standardhöjning av rv 83. Om de svarar ja på frågan undrar vi hur. Om de svarar nej undrar vi varför. Svaren måste i vilket fall i sinom tid levereras.

Skriv kommentar

Du måste vara inloggad för att kommentera.