Tell me a story!

Tell me a story!

2 augusti, 2013

Arbetet med att utveckla, stärka och lyfta Fjällvägenstråket genererar många spännande möten. Möten med både hisnande natur, svackor och krön, mod, feghet, brister och möjligheter. Möten med kreativitet och en aldrig sinande lust till att pröva nytt. Drivkrafter till att komma vidare och få göra skillnad för dig och mig eller bara för en dag eller två. Människorna bakom alla möten bär på en berättelse. Var och en. Bakom alla siffror, planer, idéer, staplar och figurer finns människan. Och hennes berättelse. Och den både vill och måste vi får berätta.

Berättelserna och människorna längs stråket ska berättas och lyftas fram. Kartbilden över Fjällvägen ska bli tydligare och ingen tvekan ska råda om vilket stråk det är och vad som kännetecknar det. Människorna, berättelserna och Fjällvägenkänslan. För den finns. Mina möten med människor som verkar, lever och bor längs stråket eller har gjort det eller bara besöker det gång på gång är fantastiska bevis för det. Om det vill vi berätta. I ord och bild. En ny broschyr, eller litet magasin kanske vi kan kalla det, är under produktion. En del av dagens arbete handlar om att sammanställa alla intervjuer och samtal jag och fotograf Lars Lööv gjort under sommaren. Samtal med kända och okända som alla förenas i en känsla och engagemang för det område som länkas samman av både Ljusnan och Fjällvägen. Sammanställa intervjuerna och förhoppningsvis få orden att dansa i en produkt som levandegör både människorna och deras berättelser. Har du en egen berättelse, låt oss få höra den och föra den vidare. Det finns alltid tid för ett möte eller två. 

Berättelserna får liv genom linsen.

Berättelserna får liv genom linsen.

Skriv kommentar

Du måste vara inloggad för att kommentera.