Sätt spaden i jorden

Sätt spaden i jorden

21 januari, 2016

Dagens Fjällväg är mycket vacker. Skulle kunna drista mig till att föreslå den som Sveriges vackraste. Men inte är den så framkomlig och trafiksäker som den skulle behöva vara. Det tål att upprepas. Det är inget hittepå utan en sanning för alla arbetspendlare, gods- och skogstransporter, turister m fl som dagligen färdas längs den vackra vägen i Fjällvägenland. Många är frustrerade, många är besvikna. Man behöver inte vara speciellt konspiratorisk för att inse att det är en agenda på infrastrukturområdet som inte talar till inlandets fördel. Förvisso har det under proejkttiden med Fjällvägenaktörerna hänt positiva saker. De har dock inte hänt utan Fjällvägenaktörernas drivkraft, jobb och samverkan. Att bevaka, ta fram kunskap, kommunicera kunskap och informera om Fjällvägens behov, brister och möjligheter. I de regionala länsplanerna har både väg 83 och 84 fått en högre prioritet och förbättringsinvesteringar är planerade. 2017 nämns som starpunkt. Faktum kvarstår att det är hög tid att något görs på en väg som har stor betydelse för två regioners utveckling och där inga investeringar har skett på många år. Trots hög belastning och många olyckor. Faktum kvarstår också att inget händer om vi som befolkar Fjällvägenland inte gör något. Därför behövs Fjällvägensamarbetet. Det tål också att upprepas.

Passar på att referera till ett inlägg i debatten om Fjällvägen, eller del av den, väg 83. Bollnäspolitikern Peter Nordebo (Liberalerna) säger så här i ett debattinlägg i helahälsingland.

”Men på region Gävleborg tyckte någon annorlunda, och i slutänden smetades pengarna ut på riksvägarna 83, 50 och 84. Och Vägverket prutade ner satsningen på Fjällvägen till vanlig tvåfilsväg utan mitträcken och hastighetsbegränsning till 80 km/h. Nu har det blivit 2016, och Trafikverket har fortfarande inte börjat staka för vägbygget. Ingenting har gjorts under åren 2009 till 2016 för att höja trafiksäkerheten på en av landets mest olycksdrabbade vägar. Det är dags att sätta spaden i jorden. Nu!”

Här kan du läsa hela debattinlägget. http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/hog-tid-bygga-om-dodens-vag

Infrastrukturen är ett samhälles blodomlopp. Låt oss se till att det fungerar, är friskt och utvecklas. Inte tvärtom. Sätt spaden i jorden och investera i samhällsbyggnad! Tål att upprepas.

Den mindre säkra delen av Fjällvägen. Vacker men inte bra.

Den mindre säkra delen av Fjällvägen. Vacker men inte bra.

Kommentarsfält stängd.