Samverkan över alla typer av gränser!

Samverkan över alla typer av gränser!

13 december, 2013

Kommunikation är inte bara en svår konst utan, också en utvecklande konst. Såsom i alla framåtskridande processer ställs ibland samverkansarbeten på prov. Det är det vi lär oss av och det är det som kan leda till utveckling.

Med anledning av att Region Gävleborg har valt att ställa sig utanför styr-och arbetsgrupparbetet i projektet, i alla fall för tillfället, så vill jag passa på att förtydliga vissa saker.

Bakgrunden till projektet är tydlig och väl dokumenterad.

Projektet har formats från behov i inlandet att kunna stimulera och bidra till regional utveckling och tillväxt. Projektet ska identifiera lokala önskemål om att utveckla inlandets infrastruktur med syfte att stärka tillväxten. Viktigt är att koordinera och samordna fler infrastruktursatsningar mellan kommuner längs vägstråket TönnebroBollnäsLjusdal-SvegVemdalenFunäsdalen mot Norge.

Projektbeskrivning och uppdraget med projektet följs. Här kan du titta mer Broschyr Fjällvägen. Projektet ska lyfta fram och bidra med argument, underlag och material för att utveckla Fjällvägenstråket. Det ska ses som ett stöd och underlag till regionerna i deras vidare arbeten på ett nationellt plan. Bl a har vi tagit fram en gedigen stråkanalys. Att arbeta opinionsmässigt och med lobbying står uttryckt i projektbeskrivningen som låg till grund för beviljade projektmedel. Men det är endast en del av arbetet och inte direkt heller kopplat mot Region Gävleborg som myndighet. Faktum kvarstår att uppdraget med projektet bl a är att ta fram underlag som lyfter och stärker Fjällvägenstråket, vilket vi också arbetar med. Självklart beskriver projektet fördelarna med att stärka Fjällvägen. Att sedan väga kostnaderna och nyttorna med detta gentemot andra viktiga stråk i regionen måste vara Region Gävleborgs egen uppgift.

Dialog förs nu med regionen och det är viktigt att samtliga parter kan vara med i både styr-och arbetsgrupper. Det är ju där man kan påverka projektets inriktning och arbete. Projektet  jobbar på och styr-och arbetsgrupper träffades så sent som förra veckan i Sveg då en del fortsatta grepp togs med ytterligare steg i handlingsplanerna. Material produceras och vi synliggör projektets syfte på olika sätt i media, möten etc, analogt och digitalt.

Kommunikation är inte bara en svår konst, utan också en utvecklande konst. En konst som med rätt penseldrag stärker samverkan. En vacker samverkan i ett vackert projekt, Fjällvägen.

Samverkan leder framåt!

Samverkan leder framåt!

 

 

 

 

Skriv kommentar

Du måste vara inloggad för att kommentera.