Samverkan lönar sig alltid

Samverkan lönar sig alltid

17 augusti, 2015

Att samverka ger kraft och vi blir starkare med samverkan. Det finns många exempel på det under Fjällvägens projektår. Allt ifrån att skapa en gemensam strategi och samsyn, producera kunskap till att få gehör för våra frågor och uppmärksamt på både en nationell och regional agenda. En gemensam röst är tydligare och starkare.

Tänker på detta när jag idag dels skrev ett yttrande och dels fick en bekräftelse på på vår varumärkesbyggnad, marknadsföring och opinionsarbete genom att det är samverkansarbetet som betonas och lyfts fram.

Yttrandet gäller den samrådsremiss som Trafikverket har skickat ut för riksväg 84, delen Älvros-Kårböle i Härjedalens och Ljusdals kommuner. Trafikverket Region Mitt har tagit fram ett samrådsunderlag för ombyggnad av väg 84 mellan Älvros och Kårböle. Underlaget behandlar förutsättningarna för att äka framkomligheten och trafiksäkerheten längs sträckan. Precis de frågor och åtgärder som Projekt Fjällvägen har arbetat med och lyft fram. Styrgruppen för projektet förordade också tidigare en prioritering av nämnda sträcka i länsplanen för Region Jämtland Härjedalen samt att vi jobbade för och har glatt oss åt en ökad förståelse för vägens brister och behov och att omprioriteringar av medel gjordes i länsplanen. Här kan du läsa yttrandet i dess helhet. Yttrande samrådsremiss för riksväg 84 Älvros-Kårböle, Härjedalens kommun, Jämtlands län och Ljusdals kommun, Gävleborgs län.

Så samverkan lönar sig. Alltid! Både på kort och lång sikt. Men tålamod krävs och en smula mod. Slå inte undan fötterna för samverkan. Då blir det inga resultat eller positiva effekter och tidigare investerade pengar kan lätt ses som onödiga. Därför hoppas vi att Fjällvägen får fortsätta som projekt ett år till så att en långsiktig kvalitetssäkring kan göras för fortsatt samverkan. 

Ha en fortsatt solig och fin vecka!

Samverkan i skönhet

Samverkan i skönhet

 

 

Kommentarsfält stängd.