Samarbete i yttrande

Samarbete i yttrande

24 oktober, 2014

Det är vansinnigt grått ute. Många nyanser av grått kanske ska tilläggas. Något som däremot inte är grått utan väldigt färgstarkt och varierande är de samarbeten som Fjällvägenprojektet genererar. Ett gott exempel på det är det yttrande Fjällvägenprojektet skrev tillsammans med representanter från näringslivet samt NärLjus, Ljusdals kommun. Ett yttrande till den rapport som Trafikverket och Transportstyrelsen lämnat på uppdrag av Näringsdepartementet över tyngre fordon på det allmänna vägnätet.

En sak går genast att slå fast och det är att vi behöver samverka mer. Vi behöver se helheter och ta tillvara på det kunnande olika branscher besitter. Samt att vägarna i inlandet behöver rustas. Vägar som är både nödvändiga och viktiga för svensk utveckling. Det här är kanske självklara saker. Självklara på pappret men inte alltid i praktiken. Den kortaste vägen från kust till fjäll behöver utvecklas i samverkan. Det vet vi i Fjällvägenområdet, och vi måste fortsätta lyfta frågorna som är viktiga, men också ibland obekväma och jobbiga.

Här kan du läsa yttrandet i dess helhet. Yttrande tyngre fordon på det allmänna vägnätet 

Låt nu inte den grå vardagen lägga hinder i vägen för fler samarbete. Stora som små.

Trevlig helg!

Fordon modell större

Fordon modell större

Kommentarsfält stängd.