Pressrelease Fjällvägens slutrapport med åtgärdsvalsstudie siktar framåt

Pressrelease Fjällvägens slutrapport med åtgärdsvalsstudie siktar framåt

7 maj, 2015

Fjällvägens slutrapport med åtgärdsvalsstudie siktar framåt

Projekt Fjällvägens slutrapport är klar. Under tre år, april 2012 – mars 2015, har processen med att utveckla Fjällvägenstråket, väg 83/84, pågått i projektform och perioden summeras och avslutas med blicken mot framtiden.  Projektperioden har bl a resulterat i att en mängd frågor har lyfts upp på den lokala och regionala agendan, kunskap har producerats och att ett unikt samarbete har utvecklats utifrån näringslivets och kommunernas önskan om en förbättrad infrastruktur. Ett samarbete över kommun- och regiongränser tillsammans med näringslivet. Allt med den gemensamma viljan att åstadkomma förändring för bättre säkerhet, framkomlighet och tillgänglighet inom Fjällvägenområdet för att stärka och kvalitetssäkra områdets tillväxt, attraktions-och konkurrenskraft. Ladda ned rapporten i sin helhet här. Lågupplöst_Slutrapport Fjällvägen 150428

Styrgruppen för projektet beslutade att slutföra och presentera sitt arbete i en slutrapport i enlighet med åtgärdsvalsstudiemetodiken,100513_nya_former_for_atgardsval_utg2_201205. Teknikkonsultföretaget Ramböll fick uppdraget att tillsammans med projektledningen utforma rapporten. Slutrapporten ska bli ett underlag till medverkande kommuners, regioners och Trafikverkets framtida arbete med att utveckla Fjällvägenstråket och ett underlag för att etablera ett fortsatt permanent samarbete enligt projektets inriktning. Det är viktigt att vi kan utveckla samarbetet, koordinera satsningar inom infrastruktur och fortsätta ha en kontinuerlig dialog mellan berörda parter. Därför behöver vi ytterligare ett projektår för att verkligen säkerställa och framtidssäkra vårt arbete, mer tid att arbeta med samverkansarbetet och implementeringen av resultatet av etapp 1.En ansökan om ytterligare ett projektår, etapp 2 (2015-04-01 – 2016-03-31), har därför lämnats till befintliga aktörer, där kommuner och näringsliv säger ja till en fortsättning. medan vi fortfarande väntar på beslut från Region Gävleborg. 

Rapporten ska bidra till att tydliggöra processen och sätta Fjällvägen i ett större sammanhang, ett lättillgängligt och användbart underlag som inspel till olika aktörer och som möter planläggningsprocessen i deras språk. Handlingsplanerna i rapporten har förslag till rekommenderade och prioriterade åtgärder och ska vara riktlinjer för den fasta organisation Fjällvägensamarbetet ska generera. Avsikten är att fortsättningsvis arbeta för en säkrare och mer framkomlig väg med 100-standard, mittseparering, trefilsväg och öppna landskap, där det är möjligt och behövs. 

Vi arbetar för en långsiktig lösning av organisationsform och samverkan. Det tar tid och måste få ta tid för att garantera kvalitet och hållbarhet. Det vore ytterst olyckligt och kontraproduktivt om inte den möjligheten ges. Avsikten är att fortsättningsvis arbeta för en utvecklad och förbättrad infrastruktur. Vi måste implementera en organisation för framtiden och partnerskapet gör oss starka att driva utvecklingsfrågorna. Vi anser att samverkansarbetet är det starkaste och bästa verktyget.

Projekt Fjällvägen är ett samarbetsprojekt mellan fyra kommuner, Bollnäs (projektägare), Söderhamn, Ljusdal och Härjedalen samt näringslivet, där tre destinationsbolag sätter in kontant medfinansiering i projektet, Järvsö, Vemdalen och Funäsfjällen. Regionala aktörer är Region Gävleborg och Region Jämtland Härjedalen och arbete sker i dialog med Trafikverket.  

 

Vibeke Sjögren Ottosson

Projektledare Fjällvägen

 Tönnebroskylt vänster-1

 

 

Kommentarsfält stängd.