Förslag till ny transportsystemanalys i Gävleborg

Förslag till ny transportsystemanalys i Gävleborg

25 mars, 2013

Ett nytt förslag till transportsystemanalys för Gävleborg är nu ute på remiss under perioden 11 mars – 29 april 2013. På uppdrag av Region Gävleborg har Sweco tagit fram ett förslag till ny systemanalys. Deltagande kommuner i projekt Fjällvägen och Regionförbundet Jämtland har fått förslaget på remiss. Projekt Fjällvägen har för avsikt att lämna ett eget yttrande. Ett yttrande där det framgår att inte Region Gävleborg deltar. Det är också viktigt att övriga medlemmar i projektet går in med yttranden. Den nya transportsystemanalysen kommer att ligga till grund för kommande revidering av länsplaner och framtida regionala prioriteringar vad gäller infrastrukturåtgärder.

Sammanfattningsvis kan man säga att förslaget till ny systemanalys poängterar att för att stärka en hållbar regional tillväxt i Gävleborgs län krävs stärkt rörlighet inom regionen och mellan Gävleborg och andra regioner. En regionförstoring stärker näringslivets utveckling. För att möjliggöra detta är effektiva transportmöjligheter en nyckelfråga och det är av stor vikt att åtgärda brister i de stråk som man idag och framöver bedömer ha stora pendlingsströmmar för att stärka möjligheten till arbetskrafts-kompetens/studiependling inom och till/från Gävleborgs län. Utifrån denna sammanfattning lyfter förslaget vissa prioriterade huvudstråk; Gävle-Älvkarleby/Skutskär-Uppsala-Arlanda-Stockholm, Gävle-Söderhamn-Hudiksvall-Sundsvall samt Gävle-Sandviken-Hofors-Falun/Borlänge.

Det vi kan se i förslaget är att inlandsstråken generellt är nedprioriterade. Fjällvägen som stråk lyfts inte alls. Kopplingen och relationen med Härjedalen och Jämtland är väldigt nedtonad. För att inte säga svag eller nästan bortskalad. Kopplingen till Härjedalen är både viktig och betydelsefull. Det vet vi! För oss är det tydligt att vi måste stärka inlandsstråket, rv 83/84, och via projektet lyfta de funktioner Fjällvägen har för ökad rörlighet, näringslivsutveckling och en hållbar regional utveckling och tillväxt.

Här kan du läsa remissversionen av förslaget till ny transportsystemanalys för Gävleborg i sin helhet. http://regiongavleborg.se/1/verksamhet/kommunikation-infrastruktur/transportsystemanalys.html

Transportsystemet har både flaskhalsar och möjligheter. Vi måste göra saker rätt men vi måste också göra rätt saker!

Skriv kommentar

Du måste vara inloggad för att kommentera.