Fjällvägen på Bruksvallarna Game Fair 2014

Fjällvägen på Bruksvallarna Game Fair 2014

13 augusti, 2014

Pressmeddelande

Träffa Projekt Fjällvägen och hör historien om ett utvecklande och innovativt samarbete. Det kan du göra 15-16 augusti på Bruksvallarna Game Fair. Fjällvägenprojektet träffar du båda dagarna på mässan där vi berättar om vårt utvecklingsarbete för Fjällvägenstråket som går från kust till fjäll, från Tönnebro vid Hälsingekusten till Funäsfjällen och norska gränsen. Fjällvägens utvecklings- och samverkansarbete väcker intresse på en nationell nivå idag och det vill vi belysa ytterligare genom den samlade kunskap som projektet och dess aktörer genererar. Ett arbete för att stärka och utveckla ett vägstråk genom två regioner, ett vägstråk som är en livlina och pulsåder för näringsliv och människor. Verktygen för utveckling är samverkan och förbättrad infrastruktur.

Projekt Fjällvägen går nu in i sitt sista projektår och gör en delrapport och reflektion över de
knappa två år som gått. Vi konstaterar att Norrlands inland behöver sättas på kartan, att en förbättrad infrastruktur är nödvändig, att samverkan gör projekt både vackra, utvecklande och mer hållbara

Fjällvägen är ett treårigt samarbetsprojekt mellan Bollnäs, Ljusdals, Härjedalens och Söderhamns kommuner samt turistdestinationerna Järvsö, Vemdalen och Funäsfjällen. Fjällvägen är ett väl förankrat och regionövergripande projekt där Region Gävleborg och Region Jämtland går in med
regionala utvecklingspengar. Projektet har också god förankring hos näringslivet och har tagits fram i samråd med representanter från besöksnäringen i de två deltagande länen. Fjällvägen omfattar vägstråket rv 83/84 från Tönnebro till norska gränsen i Funäsfjällen.

Projektets syfte är att stärka regionens tillväxt och konkurrenskraft genom en förbättrad infrastruktur. Detta ska uppnås genom en innovativ samverkan mellan näringslivet och det offentliga för att gemensamt identifiera lokala önskemål och hitta lösningar till en framtida utveckling av Fjällvägen En
god infrastruktur är en av grundförutsättningarna för att en attraktiv bygd ska erbjuda god livskvalitet, och därigenom säkra framtida kompetensförsörjning och utveckling av företag. Självklart måste vi säkerställa och arbeta med detta. Stråkanalysen ska vara ett verktyg och stöd för frågor som rör inlandets utveckling och regional tillväxt. Att få bra faktaunderlag och en helhetssyn
underlättar arbetet med en gemensam utvecklingsvision och strategi och är ett viktigt underlag till handlingsplaner och prioriteringar i framtiden.

 

IMG_0419

Skriv kommentar

Du måste vara inloggad för att kommentera.