Fjällvägen mobiliserar för Landsbygdsriksdagen 16-18 maj

Fjällvägen mobiliserar för Landsbygdsriksdagen 16-18 maj

15 maj, 2014

Fjällvägen mobiliserar för Landsbygdsriksdagen 16-18 maj

Fjällvägen är på plats i Göransson Arena i Sandviken under Landsbygdsriksdagen. En av Norrlands inlands viktigaste vägar för regional och nationell näringslivsutveckling måste bli både säkrare och mer framkomlig.

Vårt mål!

– Vi vill bidra till inlandets
regionala utveckling och tillväxt

– Förkorta restiden längs vägen

I Projekt Fjällvägens utställningsmonter kommer du att möta den kunskap som vi producerar om Fjällvägens brister, behov och möjligheter för ett utvecklande samhälle och en samhällsbyggnad som är´hållbar. Kunskap som också förmedlar framtidstro om rätt satsningar görs och vi samverkar bättre.

Vi vill få ge en tydligare bild av vad projektet handlar om, vad vi jobbar med, varför och hur. Innovativ samverkan mellan regioner, näringsliv och kommuner samt förbättrad infrastruktur är verktygen. Men framförallt vill vi lyfta de primära frågor vi arbetar med och ser betydelsen av.  Under arbetets gång har vi betonat vägstråkets mångfunktionalitet men specifikt dess betydelse för näringslivet och då besöksnäringen i synnerhet. Där har vi mycket underlag och iakttagelser att lyfta fram, likaså kring miljömålen och brist på prioriteringar här som bidrar till ökat samhällsslitage som växthusgasutsläpp. Man kan säga att det är två linjer och frågor som är viktiga att lyfta för det här vägstråket och att
satsningar görs i Hälsinglands inland och Härjedalen. Det är dels miljölinjen dels jobblinjen. De hänger också ihop, fr a utifrån de långväga transporterna och besöksnäringens horisont. Den nationella besöksnäringens omfattning är stor och betydelsefull och specifikt har det här området stor
betydelse för tillväxten, utifrån de nationella mål som är uppsatta.

Näringslivet har ett uttryckligt behov av en väl fungerande infrastruktur och transportsystem. Det är en förutsättning för att initiera, motivera och möjliggöra fortsatt utveckling. För att få ett bättre underlag och stöd för det fortsatta samverkans-och utvecklingsarbetet har projektet med gemensamma krafter tagit fram en gedigen stråkanalys.

Välkomna till Fjällvägens mässmonter under Landsbygdsriksdagen! Vägvisare till framtiden.

Vibeke Sjögren Ottosson

Projektledare

www.fjellvagen.se
/
www.facebook.com/fjellvagen
/

twitter @Fjellvagen /instagram @fjallvagen

Projekt FjällvägenRiksvägarna 83/84 går genom Hälsinglands och Härjedalens kultur-och naturlandskap. Från kust till fjäll! Vägstråket har av kommunerna och besöksnäringen döpts till Fjällvägen. Fjällvägen är också ett samarbetsprojekt mellan Söderhamns, Bollnäs, Ljusdals och Härjedalens kommuner, destinationsbolagen Järvsö, Vemdalen och Funäsfjällen samt Regionförbundet Jämtland och Region Gävleborg. Fjällvägen, ett samverkansprojekt för bättre och utvecklad infrastruktur och innovativ samverkan. Den kortaste vägen från kust till fjäll är både en resa och ett mål.

Fjällvägen

har en mängd funktioner som behöver möta framtiden med ökad tillgänglighet, samverkan och tillväxt genom en bättre och utvecklad infrastruktur.

Skriv kommentar

Du måste vara inloggad för att kommentera.