Ett vackert samarbete bäddar för ljus framtid

Ett vackert samarbete bäddar för ljus framtid

12 december, 2014

Dagen före lucia. Sångerna klingar och ljusen brinner. Och tur är det för här i de sydligare delarna av Fjällvägen skyltar snön med sin frånvaro. Vi behöver lite ljus i mörkret och rusket nu. Visserligen kom några flingor neddinglande utanför Stadshuset i Bollnäs men ack vad vi bedrog oss. Lika plötsligt som de kom, lika plötsligt var de borta. Men eftersom hoppet är en stark kraft vet vi att de kommer tillbaka vilken dag som helst. Säkert med full kraft. Till glädje för alla skidanläggningar som verkligen behöver sitt levebröd. Däremot har de mer nordvästliga delarna av Fjällvägen snö. Snön finns i de riktiga fjällen. I mängder. 

Fas 1 av Projekt Fjällvägen går in i sitt sista kvartal. jag skriver fas 1 för vi hoppas på en fas 2 av projektet. En fas 2 som sträcker sig över ett år, april 2015 till mars 2916. En fas som tydligare ska bädda för den framtida organisationen och plattformen för arbetet med att utveckla Fjällvägen. För så är det, ett projekt är ett projekt och ska så småningom få gå i graven, men då ska det vara så krattat i manegen att det löper vidare i ordinarie verksamheter. Och att fortsätta utveckla Fjällvägen har vi bara börjat med. En neverending story, en vacker sådan, är Fjällvägen. Det är ett långsiktigt och tålmodigt arbete vi drar. Ett arbete för regional utveckling. Ett arbete där vi måste utveckla vår samverkan och kommunikation, på lokal, regional men även nationell nivå. Vi har inte råd att inte samverka. Och sådant tar tid. Vi har inte heller råd att ha för bråttom. Vi ska göra rätt saker. Och rätt saker är att samarbeta och samverka för lösningar som gynnar näringslivets och kommunernas utveckling. Där en utvecklad infrastruktur är A och O. Men det tar tid och trots att vi än så länge bara har aktivt jobbat i drygt 2 1/2 år så har resultat kommit. Om de resultaten, Fjällvägens arbete till dags dato och våra tankar inför framtiden kan du läsa här. Styrgruppsmöte 2014-12-09.

Styr-och delar av arbetsgrupperna för Fjällvägen träffades denna vecka i Ljusdal. En av de stora fördelarna med ett nätverkande av det här slaget är kunskapsöverföringen och att vi hela tiden producerar kunskap. Allt detta ska nu utmynna i en slutrapport för projektet. En slutrapport som ska dokumenteras och jobbas fram enligt en speciell metodik som kallas åtgärdsvalanalys, ÅVS. Trafikverket måste i allt sitt planeringsarbete som handlar om investeringar jobba enligt den metodiken. Här behöver vi hjälp så Ramböll Sverige  AB, de som gjorde vår gedigna Stråkanalys Fjällvägen slutversion 130617, har fått uppdraget att under januari till mars ro skutan i land med en slutrapport med ÅVS.

Nu ska jag ta mig en kopp te med kollegerna på Samhällsbyggnadskontoret och sjunga upp mig inför morgondagen då Lucia nalkas.

God och ljus helg i samarbetets tecken!

logotyp_fjallvagen

Slalomåkare

Vinterväg där bil kommer körande

 

Kommentarsfält stängd.